Mirësevini në Kolegjin Fama

Kolegji "FAMA", ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pas universitar në fusha të ndryshme profesionale, edukimin me vlerat më të mira morale dhe zhvillimin e kërkimit shkencor me qëllim që të sigurojë praninë e specialistëve të aftë profesionalisht dhe të pastër moralisht.

Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003.

Lajmërim për hapjen e faqes zyrtare të Facebook-ut

Lajmërohen të gjithë studentët e Kolegjit Fama të nivelit Bachelor se për të mundësuar informimin tuaj sa më të shpejt, ne kemi hapur edhe një faqe në Facebook të cilën mundë ta gjeni duke shtypur linkun  më poshtë.

Facebook


Konkurs për Bursa

Këshilli  Mësimor Shkencor i Kolegjit FAMA, shpall:

K O N K U R S

Për marrjen e bursës studentore për vitin Akademik 2013/2014


Back to Top