Lajmërim

  Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Kriminalistikë viti i IV-të se ligjerata nga lënda “Mjekësia ligjore” te Naim Ukaj,MA e cila ka qenë e paraparë te mbahet me datë 18.10.2018 ditë e Enjte nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrveshje mësimdhënës dhe student.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  MAMI viti i III-të se ligjerata nga lëndët:

• Gjinekologjia dhe fertiliteti

• Kujdesi intenziv i nenes

të cilat sipas orarit të rregullt kanë qenë të parapara të mbahen ditën e Martë, nuk do të mbahen.

 

Për ligjëraten do të informoheni me kohë.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Juridik me specializim Civil-Komercial viti i III-të se ligjerata nga lënda “E drejta penale e krahasuar” te Xhevdet Abazi,MA e cila ka qenë e paraparë te mbahet sot ditë e Hënë me datë 15.10.2018 nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje mësimdhënës dhe studentë.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Orari i Ligjëratave Bachelor Prishtinë

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin dimror për vitin akademik 2018/19

Programi: Ekonomik

Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi:Juridik

 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

 

Programi: Mami

Programi: Infermieri

   Laborant Mjekësor, Viti i II-të 

   Stomatologji

  Laborant i Lartë Dentar

 

 


* Të nderuar studentë keni parasysh që orari dimëror i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin kohë pas kohe.  


 

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit Fama, të programeve  Juridik, Kriminalistikë, Shkenca politike dhe Administratë Publike, se ligjërata nga lënda Vetëqeverisje lokale, me Prof. Dr.Teki Kurti, e cila është paraparë të mbahet sot nga ora 10:00 dhe 17:00, nuk do të mbahet.

 

Ligjërata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje me profesorin e lëndës.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US