Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e Kolegjit FAMA-Prizren se paraqitja e provimeve për  afatin e Janarit 2019 fillon prej ditës së Mërkurë më datë 09.01.2019 dhe zgjatë deri ditën e  mërkurë  më datë  16.01.2019.

 

Ju lutemi të keni parasysh që afati i paraqitjes së provimeve do të mbyllet më datë 16.01.2019 në ora 15:00.

 

Provimet mundë t’i paraqesin studentët  të cilët e kanë regjistruar  semestrin  

Dimëror  2018/2019 në  indeks  dhe që i  kanë kryer obligimet e tyre ndaj Kolegjit FAMA sipas kontrates.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA, se prej ditës së premte më datë 09.11.2018 fillon regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2018/2019 dhe zgjatë deri ditën e Mërkurë me datë 14.11.2018.
Semestrin mund ta regjistrojnë studentët të cilët i
kanë kryer obligimet e tyre ndaj Kolegjit FAMA, sipas kontratës.

Administrata

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët  e programit Juridik dhe Kriminalistikë se provimet  me Dr.sc.Kol Krasniqi  nuk do të mbahen më 28.09.2018.

Provimet mbahen më 27.09.2018  prej orës: 14:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët se provimet me Mr.sc.Njomza Bajraktari  qe kanë qenë të parapame te mbahen me daten 23.06.2018 do të mbahet  me 12.06.2018 e martë ora 12:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e programit Psikologji se provimet  me Mr.sc Kaltrina Skoro  nuk do të mbahen me datë 30.06.2018 e shtunë.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US