Trendet e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë

Trendet e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë. Mund ta gjeni këtu

Më shumë

PROJEKTI I HARTIMIT TE PROGRAMEVE TE PUNESIMIT TE STUDENTEVE TE KOLEGJIT FAMA

PROJEKTI I HARTIMIT TE PROGRAMEVE TE PUNESIMIT TE STUDENTEVE TE KOLEGJIT FAMA. Mund ta gjeni këtu

Më shumë

MENAXHIMI ME KOMPETENCË NË NDËRMARRJET NË KOSOVË

MODELI I BAZUAR NË KOMPETENCË NË MENAXHIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE- PROFILET DHE FUNKSIONET. Mund ta gjnei këtu

Më shumë

ROLI I KPMM-SË NË ZHVILLIMIN E INDUSTRISË SË MINIERAVE NË KOSOVË

ROLI I KPMM-SË NË ZHVILLIMIN E INDUSTRISË SË MINIERAVE NË KOSOVË.
Mund ta gjeni këtu

Më shumë

SHQYRTIMI I MUNDËSISË SË IMPLEMENTIMIT TË STANDARDIT OHSAS 18001:2007 NË KOMPANITË E DERIVATEVE TË NAFTËS NË KOSOVË

shqyrtimi i mundësisë së implementimit të standardit ohsas 18001:2007 në kompanitë e derivateve të naftës në kosovë
Mund ta gjeni këtu.

Më shumë

12


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US