Kushtet e regjistrimit

Për t’u regjistruar në nivelin Master aplikantët duhet të kenë dokumentet e poshtëshënura: 

  • Diplomën e nivelit Baçelor-Origjinal
  • Çertifikaten ose Ekstraktin e lindjes- kopje
  • Letërnjoftimin -kopje
  • 2 fotografi

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US