Stafi administrativ i Qendrës të Karrierës

Mr.sc. Kushtrim Gashi 

u.d.Kordiantor i Shërbimit të Karrierës

Tel.+381 (0) 38/222 212; 

E-Mail: karriera.prishtine@kolegjifama.eu

kushtrim.gashi@kolegjifama.eu

 

 

 Kolegji FAMA, Zyra e Karrierës në Prishtinë

         

Riad Cakiqi 

Zyrtar i  zyrës për Zhvillimin e  Karrierës 

Tel.+381 (0) 38/222 212; 

E-Mail: karriera.prishtine@kolegjifama.eu

            

 

 

 

 

Gzim Behluli 

Zyrtar i zyrës për Zhvillimin e  Karrierës

Tel.+381 (0) 38/222 212; 

E-Mail: karriera.prishtine@kolegjifama.eu

            

 

 

 

 Kolegji FAMA, Zyra e Karrierës në Prizren

Doruntina Kokollari 

Zyrtare administrative e Zyrës së Karrierës në Prizren

Tel.+381 (0) 29/222 377; 

E-Mail: karriera.prizren@kolegjifama.eu

           doruntina.kokollari@kolegjifama.eu

 

 

 

Kolegji FAMA, Zyra e Karrierës në Gjilan

 

Arlinda Mehukaj

Zyrtare administrative e Zyrës së Karrierës në Gjilan

Tel.+381 (0) 280/323 029; 

E-Mail: karriera.gjilan@kolegjifama.eu

           arlinda.mehukaj@kolegjifama.eu

 

 

 

Kolegji FAMA, Zyra e Karrierës në Mitrovicë

 

Arbnora Istrefi

Zyrtare administrative e Zyrës së Karrierës në Mitrovicë

Tel.+381 (0) 28/531 531; 

E-Mail: karriera.mitrovice@kolegjifama.eu

           arbnora.istrefi@kolegjifama.eu

 

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US