Qendra Alumni - Kolegji FAMA

Ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhjen në qendrën Alumni të Kolegjit FAMA! Ju jeni në vendin e duhur… kjo është qendra e juaj Alumni. Zyra e Qendrës Alumni e Kolegjit Fama, gjindet në objektin e Kolegjit Fama në Prishtinë, në katin e VIII-të. Ju ftojmë që t’na vizitoni për t’u njoftuar me aktivitetin e kësaj qendre dhe për të bashkëpunuar për qëllimet tona të përbashkëta.

     Aktivitetet e qendrës Alumni të Kolegjit Fama janë: mbledhja online e burimeve të karrierës për alumnit, pastaj informimi i studentëve për mundësitë për punë dhe praktikë, ndryshim të karrierës dhe ndërtimi i rrjetit profesional me kolegë të besueshëm. Roli i zyrës Alumni është kryesisht komunikimi, duke mbajtur alumnit të lidhur me njëri-tjetrin dhe me universitetin, inkurajimi dhe promovimi i zhvillimit profesional të diplomuarve  dhe informimi i komunitetit alumni për zhvillimet e ndryshme dhe arritjet e qendrës alumni.

Mos harroni të regjistroheni për anëtarësim (të hapni llogari) në Fama Alumni.  

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US