Stafi administrativ i Qendrës Alumni

 Kolegji FAMA, Zyra e Alumni 

Dredhza Lama 

Zyrtare e zyrës Alumni

Tel.+381 (0) 38/222 212; 

E-Mail: alumni@kolegjifama.eu

           

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US