Metodat e hulumtimit në administratën publike

Kjo lëndë ju ofron studentëve mundësi të njihen me metodat shkencoro-hulumtuese në sferat shoqërore. Studentët do të mësojnë për aspektin teorik dhe praktik, për metodat e hulumtimeve shkencore, si dhe për rëndësinë e tyre për shkencën, si dhe për individët në shoqëri. Përmbajtja e lëndës përbëhet nga: studimet teorike dhe empirike, proporcionet e metodikës dhe teorisë së njohjes; njohuritë shkencore dhe strukturën e tyre; rolin dhe funksionin e projekteve hulumtuese-shkencore, monitorimi, pyetësori, klasifikimi, interpretimi i materialit të grumbulluar fotografik etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Research Methods for Public Administrators

Elizabethann O’Sullivan, et.al.

Longman

2002

Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches

David E. Mcnabb

M.E. Sharpe

2002

Handbook of Research Methods in Public Administration

Gerald J . Miller and Kaifeng Yang

CRC Press

2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US