Administrata Publike Komparative

Institucionet publike kanë vlerë jashtëzakonisht të madhe nëse ato përdoren drejt në hartimin e politikave  për zbatimin dhe administrimin e tyre. Duke folur për administratën publike dhe për problemet e drejtimit publik, duhet të sqarohen disa çështje, si;Kuptimi i administrimit publik, Parimet e administrimit publik, Funksionet dhe menaxhimi i institucioneve, organizimi i administratës së sektorit publik, komunikimi administrativ dhe marrja e vendimeve, menaxhimi i burimeve njerëzore në sektorin publik, reformat në administratën publike në Kosovë, administrata publike dhe korrupcioni, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Comparative Public Administration

J.A. Chandler

Routledge

2000

Comparative Public Adminstration

J.K. Chopra

Commonwealth Publishers

2004

Comparative publik adminstration: the essential readings

Eric E. Otenyo

Nancy S. Lind ed.

Elsevier

2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US