Teoria politike

Do të studiohen dhe hulumtohen teoritë dhe konceptet kryesore te shkencave politike nga këndvështrimi historik dhe bashkëkohor të autorëve më me ndikim në historikun e shkencave politike dhe politikologëve bashkëkohor. Do të diskutohet dhe hulumtohet lidhur me teoritë, ideologjitë dhe konceptet më me ndikim në shkencat politike siç janë: pushteti, drejtësia, barazia, liria, sovraniteti, nacionalizmi, legjitimiteti, terrorizmi, etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Political Theory: Methods and Approaches

David Leopold

Marc Stears

Oxford University Press

2008

The Oxford Handbook of Political Theory

John S. Dryzek, et.al.

Oxford University Press

2008

The Nature of Political Thoery

Andrew Vincent

Oxford University Press

2004

Ideologies and Political Theory: a conceptual approach

Michael Freeden

Oxford University Press

1998

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US