Ekonomia e aplikuar në organizatat publike

Teoritë themelore të ekonomisë në sektorin publik – sektori publik në ekonominë e përzier; ekonomia në sektorin publik dhe pamundësia e tregut, Ekonomia në mirëqenie, eksternaliet dhe shoqëria, privatizimi në sektorin publik – partneriteti publik privat, politika fiskale dhe indikacionet ekonomike, huaja publike dhe deficiti buxhetor, kompetencat zhvillimore të sektorit publik – investimet publike të kapitalit, ekonomizimi i fondeve publike qendrore dhe lokale.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Applied economics in public policy

Iain Begg

S.G.B. Henry

Cambridge University Press

1998

Applied economics: an introductory course

Alan Griffiths

Stuart Wall

Longmann

1994

Essays in applied economics

Christine A. Clarke

Rice University

1999

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US