Strukturat Administrative Evropiane

Objekti i studimi përbëhet nga: nocionet dhe njohuritë themelore për parimet dhe institucionet e administratës publike, strukturat dhe funksionimi i administratës publike në shtete të ndryshme, menaxhimi i ri publik, globalizimi si dhe hapat që Republika e Kosovës i ndërmerr për anëtarësim në BE.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

EU administrative governance

Herwig C.H. Hofmann Alexander H. Turk

Cornwall

2006

EU adminstration: legitimacy and efficiency

Peter Nedergaard

Martinus Nijhoff Publishers

2006

Legal challenges in the EU admistrative law

Herwig C.H. Hofmann Alexander H. Turk

Edward Elgar Publishing limited

2009

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US