Reformat në sektorin publik në vendet në tranzicion

Performanca qeveritare ne cdo vend – posaqerisht ne vendet ne tranzicion dhe zhvillim – shpesh nuk eshte ne nivelin e deshiruar. Refromat ne sektorin publik eshte term qe nënkupton përpjekjet e ndryshme per te perimresur performancen ne qeverisje. Kjo lende shqyrton strategjite qe dominojjne debatin per fenomen ne sektorin publik ne vendet ne tranzicion, nder te tjera si: decentralizimin, demokratizimin, reformat ne administrate dhe shërbime civile. Me përfundimin e kësaj lende studentet do te aftësohen ne diagnostikimin e shkaqeve te performances jo te mire qeveritare, analizimin e mundësive dhe kufizimeve ne reforma ne sektorin publik, dhe te fuqizojne startegjite realiste te reformave ne sektorin publik.

Literatura bazë

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Transformational public servive

Cheryl Simrell KingLisa A. Zanetti

M.E. Sharpe

2005

Public sector reform: what works and why

World Bank Group

World Bank Publications

2008

Public sector reform and good governance

Syeda Naushin Parnini

VMD Verlag

2005

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US