Sisteme politike komparative

Duke i studiuar në mënyrë më sistematik dhe më të plotë organizimin dhe funksionimin e sistemeve kushtetuese politike, tradicionale demokratike, studentët do të fitojnë një fond njohurish, të cilat do t’ju mundësojnë që në mënyrë të suksesshme, objektive dhe kritike t’i analizojnë dhe t’i vlerësojnë karakterin dhe funksionimin e sistemit kushtetues dhe politik të Kosovës. Problemet teorike të studimit të sistemeve bashkëkohore kushtetuese dhe politike. Klasifikimi i sistemeve kushtetuese dhe politike. Llojet themelore të sistemeve politike. Sistemi parlamentar në Angli, Suedi, Gjermani, sistemi presidencial në SHBA. Sistemi i përzier parlamentar (parlamentar-presidencial) në Francë, etj. 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Comparative politics today

Gabriel Almond et.al.

Longman

2009

Comparative political systems: policy performance and social change

Charles F. Andrain

M.E. Sharpe

1994

Politikat Krahasuese

Meyer Laurence

Tirana

2003

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US